[Có hình] Đề nghị mod ban thanh niên giả tạo emyeuvoem!

Ở forum cũ thì lập thớt chê next voz, sang bên này thì lập thớt chửi forum cũ, nản mấy thằng sống giả tạo 2 mặt quá 😒
Screenshot_20200309-195605_1.png

Screenshot_20200309-195434_1.png
 
Thật ra không có nhiều người dùng cũng không có đa nhân cách gì cả, chỉ có bản tính điếm thúi của nó thôi 😒
 
Top