[Có hình] Shark Tank Việt chết hẳn r à các thím ?

sonarsenal

Senior Member
Lướt facebook thấy em founder Ohana mà cha Phú trước còn phải thót lên "nhìn em là anh muốn đầu tư rồi"
Vô xem fanpage của Ohana thì thấy chẳng update gì từ tháng 9.
Trước đấy còn cái dự án mà tập hợp Micro Influencers gì gì đó hình như cũng hẻo cmnr.
Shark Tank việt toàn bom xịt thì phải :censored:

FB_IMG_1604387070351.jpg
FB_IMG_1604387001709.jpg
 

taolakien

Senior Member
Lướt facebook thấy em founder Ohana mà cha Phú trước còn phải thót lên "nhìn em là anh muốn đầu tư rồi"
Vô xem fanpage của Ohana thì thấy chẳng update gì từ tháng 9.
Trước đấy còn cái dự án mà tập hợp Micro Influencers gì gì đó hình như cũng hẻo cmnr.
Shark Tank việt toàn bom xịt thì phải :censored:

View attachment 269193View attachment 269194
Ít hình quá vote ban
 
Lướt facebook thấy em founder Ohana mà cha Phú trước còn phải thót lên "nhìn em là anh muốn đầu tư rồi"
Vô xem fanpage của Ohana thì thấy chẳng update gì từ tháng 9.
Trước đấy còn cái dự án mà tập hợp Micro Influencers gì gì đó hình như cũng hẻo cmnr.
Shark Tank việt toàn bom xịt thì phải :censored:

View attachment 269193View attachment 269194
Chạn ơiiiiiii
Bội bạc
 
Top