[có hình] Tương lai nào đợi chờ những người không có nhan sắc?

giocuonbuibay

Senior Member
Phải từ bản thân mình mà thay đổi thôi. Lớp tôi cấp 3 có con bé đối nhìn xấu + đen + mập vãi cả linh hồn nhưng sau 10 năm nhìn nó khác biệt hẳn cũng con người đó. Ngay cả con bồ cũ tôi hay chính tôi sau 10 năm bên nhau cũng thấy đẹp ra nhiều khi so với hồi năm nhất đại học. Dĩ nhiên nam hay nữ cũng phải đắp thêm ít tiền vào.
 
Top