[Có hình] Vozer nữ thích body của Trai như thế nào?

conganh97

Junior Member
Body như thế nào không quan trọng, quan trọng là tích cách và con người ntn, chứ không có chị em nào chịu quen với một đứa đẹp trai vcl mà nghèo lose, đánh đổi cơ bắo, đẹp trai để lấy tương lai sau này cả.
Ý kiến riêng
 
Top