Có khói ở hướng TSN


 

canvas102

Senior Member
Thằng nào lại bảo là đốt xác corona cách ly ở gần TSN đi, mình báo CA đó.
 
Top