HN có mấy em màn hình 24-25 inch từ vô danh đến nổi tiếng võ lâm, thêm em VGA XFX r7750 ghost...dell u2518d, philip 257e, starview 24fhv...

Top