Có một bộ phận trong showbiz luôn đi ngược lại với thế lực ngầm và những người kéo bè cánh.

fengmingo

Senior Member
Theo cá nhân mình cảm nhận :
Trong giới showbiz việt, có 1 bộ phận nhỏ những nghệ sĩ gạo cội luôn xây dựng cho họ một kế hoạch mà đi ngược với trào phúng của giới nghệ sĩ.
Họ muốn mang lại những ý nghĩa tích cực cho những người xung quanh, và những người đồng nghiệp không may đã từng thất bại của họ. Nhưng họ có chọn lọc và đánh giá rất khách quan về những đối tượng họ muốn giúp đỡ.
Giống như một vài người trẻ vấp ngã trong showbiz, họ cũng đang giúp đỡ để mang lại tư tưởng sống tốt, vượt qua thị phi, và hơn cả là muốn đưa họ trở lại showbiz để sẽ có thời điểm, họ chính là những người duy trì cách sống cho thế hệ sau....
Vài điều mình cảm nhận được từ họ :
Họ đồng cảm với hoàn cảnh đi lên từ nghèo khó của các nghệ sĩ.
Họ hiểu được tâm lí thất bại, và luôn muốn chia sẻ với thế hệ sau.
Họ thực hiện theo tâm linh tổ nghề.
Và họ không muốn để mất đi những nghệ sĩ trẻ tốt chỉ vì bị thế lực, và hội bè kéo cánh, scandal vùi dập....

Đây chỉ là chia sẻ từ hiểu biết nông cạn của e. Các thím thảo luận thêm nhé !
 

KamiTori 0.2

Senior Member
nhất trụ hoài linh à
qZV215Z.png

Theo cá nhân mình cảm nhận :
Trong giới showbiz việt, có 1 bộ phận nhỏ những nghệ sĩ gạo cội luôn xây dựng cho họ một kế hoạch mà đi ngược với trào phúng của giới nghệ sĩ.
Họ muốn mang lại những ý nghĩa tích cực cho những người xung quanh, và những người đồng nghiệp không may đã từng thất bại của họ. Nhưng họ có chọn lọc và đánh giá rất khách quan về những đối tượng họ muốn giúp đỡ.
Giống như một vài người trẻ vấp ngã trong showbiz, họ cũng đang giúp đỡ để mang lại tư tưởng sống tốt, vượt qua thị phi, và hơn cả là muốn đưa họ trở lại showbiz để sẽ có thời điểm, họ chính là những người duy trì cách sống cho thế hệ sau....
Vài điều mình cảm nhận được từ họ :
Họ đồng cảm với hoàn cảnh đi lên từ nghèo khó của các nghệ sĩ.
Họ hiểu được tâm lí thất bại, và luôn muốn chia sẻ với thế hệ sau.
Họ thực hiện theo tâm linh tổ nghề.
Và họ không muốn để mất đi những nghệ sĩ trẻ tốt chỉ vì bị thế lực, và hội bè kéo cánh, scandal vùi dập....

Đây chỉ là chia sẻ từ hiểu biết nông cạn của e. Các thím thảo luận thêm nhé !
 
Top