Có nên chửi nhân viên hay không?

roockman12

Junior Member
Cty nợ lương. Đi làm chỉ vì cty còn nợ lương. Nên giải quyết ra sao nếu bị chửi nặng mới sáng sớm vì chuyện cỏn con?

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cty nợ lương. Đi làm chỉ vì cty còn nợ lương. Nên giải quyết ra sao nếu bị chửi nặng mới sáng sớm vì chuyện cỏn con?

via theNEXTvoz for iPhone
xiên sếp, hoặc xiên vợ sếp... tuỳ tình hình xem fen thích ai
hB8nmx5.png
 

kak5555

Senior Member
Trước làm cty cũng nợ lương, mình ra quán cafe ngồi đến trưa, sếp cũng chỉ dám nt hỏi có đi làm ko dù biết thừa đang ngồi quá, éo dám sai làm gì cả. Cuối cùng cty dẹp tiệm, nó ôm luôn 2 tháng lương của mình :'(
 
Trước làm cty cũng nợ lương, mình ra quán cafe ngồi đến trưa, sếp cũng chỉ dám nt hỏi có đi làm ko dù biết thừa đang ngồi quá, éo dám sai làm gì cả. Cuối cùng cty dẹp tiệm, nó ôm luôn 2 tháng lương của mình :'(
Thằng thớt đặt tít như dbrr, đáng bị quỵt như thanh niên này
 
Top