Có nên dán xe máy không vậy?

Fly in the sky

Senior Member
ko phải kỹ tính mà đã dán rồi sau bóc cả mảng sơn ra theo luôn, dòng này dễ xước và sơn tốn tiền hơn các xe khác

Để cây thuốc 3 số hôm nào gửi xe chỗ dễ trầy thì biếu bảo vệ 1 gói, nhờ cho để riêng 1 chỗ ít bị va quẹt
Tầm 2 gói / tuần cũng chả mấy tí mà đỡ lo trầy xe
 

HaiHonBi

Junior Member

xe em dán đây, nhìn chả khác gì lúc chưa dán @NoName1711
 
Top