Có ông nào làm support VIB bank vào giúp tôi tí

Tôi đang ở nước ngoài, quên mật khẩu tài khoản trực tuyến. Vào tìm lại mật khẩu thì web lỗi. Gọi 2 sdt hỗ trợ đều k đc. Ông nào có skype cho t xin với.
 
Top