thắc mắc Có pro nào có thể đọc giúp mình file mã hoá này không?

mhtran

Junior Member
Mình dùng charles để xem body request và response mà nó mã hoá này thì ko xem được gì.
Có pro nào có thể đọc giúp mình file mã hoá này không?
MÌnh cám ơn.

EAñÁgƒV≥⁄
·êÂL1∆;X]–$:›µ~˙yfºùÙfl §>flô©U†'Ò¶{8ZCº¢´+Ç‘úBÉ"Òfl• R"ZZ¿+¿/¿,¿0éî¿¿úù/5
÷**cn-geo1.uber.comˇ

zz#h2http/1.1
3+)zz X¢ÍÓcVO÷™©u]≠úÀ√ª
LÉe匣õ=‰á…s-+
 

Attachments

  • unknown_request.zip
    10.5 KB · Views: 10

BetterNextTime

Senior Member
Có nhiều requests mà hầu hết không có content type. Mình thử một số các decode quen thuộc mà không được. Chắc là không giúp bạn được.
 
Top