góp ý Có thể làm phím tắt trên cùng có thể tuỳ chủnh cho mỗi thành viên được không?

Mình hay vô f33 với f17. Forrum cũ mỗi lần chuyển box là kéo url xong del số 33 điền số 17 hoặc ngược lại là ez chuyển box trong nốt nhạc. Giờ lằng nhằng vãi. Thấy có cái adon của ông nào đó tích hợp luôn trên cùng mà xài điện thoại không dùng được
 
Top