HN Có thím nào bán Sony SBH24 cũ hoặc còn cục điều khiển ko dùng muốn bán ko?

Geist

Đã tốn tiền
Bạn còn cần không, mình cũng đang thừa một cục điều khiển màu hồng đây :D:D:D
 
Top