Có Thím nào chịu ảnh hưởng trong suy nghĩ, tình yêu từ F17 vs F145 ngày trước không nhỉ?

hoanghuudai99

Junior Member
Có chứ, hồi chưa yêu ai toàn đọc f145 rồi tưởng tượng eny mình cũng tuyệt vời như trong truyện, yêu 3 người quên sạch truyện luôn :cry:. Bây giờ lục lại chắc cũng nhớ mỗi nắng ấm xa dần. Hồi đó nghe xong mà thấy tình yêu nó trong sáng quá trời :too_sad:
 
Top