Có thím nào sài ipad adonit note rồi cho em cái review với.

Đang định mua con này do apple pencil 1 mắc quá, với lại em cũng không cần cảm ứng lực, chỉ dùng để ghi chú bt thôi.
 
ipad-mouse-pad.jpg


Cũng nhạy
 
Top