thắc mắc Cơm chiên bỏ gì vào cho nó có màu vàng ?

ketoan.9x

Member
SG nhé. Vẫn còn tức :angry::what:quán đó hôm gọi mì xào hải sản thì thấy ngoài tôm ra đéo phải mực mà là bạch tuộc.
Hôm nay mưa mát đi làm về ghé vào làm đĩa cơm chiên mực và bát canh nóng, bưng ra dm nó toàn xúc tua bạch tuộc với đầu bạch tuộc, ăn sần sật, cứng, lừa đảo vcl. Tức quá ra về mua thêm ổ bánh mì ăn, giờ đang uống coca ngắm mưa.:angry::shame:
Nhân tiện các thím cho hỏi cơm.chiên gà xối mỡ hay dương châu nói chung quán nó cho cái gì mà hạt cơm vàng thế nhỉ, để bắt trước làm ở nhà ăn cho sướng.
 

Bradley

Member
SG nhé. Vẫn còn tức :angry::what:quán đó hôm gọi mì xào hải sản thì thấy ngoài tôm ra đéo phải mực mà là bạch tuộc.
Hôm nay mưa mát đi làm về ghé vào làm đĩa cơm chiên mực và bát canh nóng, bưng ra dm nó toàn xúc tua bạch tuộc với đầu bạch tuộc, ăn sần sật, cứng, lừa đảo vcl. Tức quá ra về mua thêm ổ bánh mì ăn, giờ đang uống coca ngắm mưa.:angry::shame:
Nhân tiện các thím cho hỏi cơm.chiên gà xối mỡ hay dương châu nói chung quán nó cho cái gì mà hạt cơm vàng thế nhỉ, để bắt trước làm ở nhà ăn cho sướng.
Màu điều.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cứ đà này chắc thím sẽ có 1 cái thread official của riêng mình mất
0jOYsgE.png
 

Kim Ah Joong

Senior Member
SG nhé. Vẫn còn tức :angry::what:quán đó hôm gọi mì xào hải sản thì thấy ngoài tôm ra đéo phải mực mà là bạch tuộc.
Hôm nay mưa mát đi làm về ghé vào làm đĩa cơm chiên mực và bát canh nóng, bưng ra dm nó toàn xúc tua bạch tuộc với đầu bạch tuộc, ăn sần sật, cứng, lừa đảo vcl. Tức quá ra về mua thêm ổ bánh mì ăn, giờ đang uống coca ngắm mưa.:angry::shame:
Nhân tiện các thím cho hỏi cơm.chiên gà xối mỡ hay dương châu nói chung quán nó cho cái gì mà hạt cơm vàng thế nhỉ, để bắt trước làm ở nhà ăn cho sướng.
Hình như nó bỏ nghệ vô thì phải :nosebleed:
 

RoLou

Senior Member
SG nhé. Vẫn còn tức :angry::what:quán đó hôm gọi mì xào hải sản thì thấy ngoài tôm ra đéo phải mực mà là bạch tuộc.
Hôm nay mưa mát đi làm về ghé vào làm đĩa cơm chiên mực và bát canh nóng, bưng ra dm nó toàn xúc tua bạch tuộc với đầu bạch tuộc, ăn sần sật, cứng, lừa đảo vcl. Tức quá ra về mua thêm ổ bánh mì ăn, giờ đang uống coca ngắm mưa.:angry::shame:
Nhân tiện các thím cho hỏi cơm.chiên gà xối mỡ hay dương châu nói chung quán nó cho cái gì mà hạt cơm vàng thế nhỉ, để bắt trước làm ở nhà ăn cho sướng.
Ngắm mưa ở đâu thế ngực bự, để a phi thân cầm dù cho ngôn tình
 

nEmpty

Đã tốn tiền
Khi biểu diễn hoặc nhà hàng thì nó cho trứng, thật nhiều trứng, trứng nó đập sống vô tô cơm nguội rồi để thấm mới bỏ vào chiên

Còn quán lề đường thì nó bỏ màu nghệ

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top