HN Combo 10750h es 6c 12t + h110

alexandragon

Senior Member
(Đã bán ) C̶o̶m̶b̶o̶ ̶m̶a̶i̶n̶ ̶c̶h̶i̶p̶ ̶k̶i̶n̶h̶ ̶t̶ế̶ ̶c̶h̶o̶ ̶a̶n̶h̶ ̶e̶m̶ ̶.̶
̶
̶M̶ì̶n̶h̶ ̶c̶ầ̶n̶ ̶b̶á̶n̶ ̶l̶ạ̶i̶ ̶c̶o̶m̶b̶o̶ ̶m̶a̶i̶n̶ ̶c̶h̶i̶p̶ ̶H̶1̶1̶0̶-̶R̶ ̶A̶s̶u̶s̶ ̶+̶ ̶i̶7̶ ̶1̶0̶7̶5̶0̶h̶ ̶E̶S̶ ̶6̶c̶ ̶1̶2̶t̶ ̶c̶h̶ạ̶y̶ ̶n̶g̶a̶n̶g̶ ̶i̶5̶ ̶1̶0̶4̶0̶0̶ ̶c̶h̶i̶p̶ ̶c̶h̶ạ̶y̶ ̶t̶u̶r̶b̶o̶ ̶4̶.̶2̶ ̶g̶h̶z̶.̶ ̶A̶l̶l̶ ̶1̶2̶ ̶c̶o̶r̶e̶ ̶4̶.̶0̶g̶h̶z̶ ̶~̶ ̶ă̶n̶ ̶k̶h̶o̶ả̶n̶g̶ ̶7̶0̶w̶ ̶.̶ ̶R̶a̶m̶ ̶n̶h̶ẹ̶ ̶n̶h̶à̶n̶g̶ ̶v̶í̶t̶ ̶l̶ê̶n̶ ̶b̶u̶s̶ ̶3̶2̶0̶0̶ ̶t̶r̶ê̶n̶ ̶H̶1̶1̶0̶ ̶.̶ ̶A̶n̶h̶ ̶e̶m̶ ̶đ̶ể̶ ̶ý̶ ̶r̶a̶m̶ ̶d̶u̶a̶l̶ ̶c̶h̶a̶n̶e̶l̶ ̶1̶6̶0̶0̶ ̶n̶h̶é̶ ̶.̶
̶G̶i̶á̶ ̶3̶t̶r̶3̶3̶3̶k̶ ̶b̶a̶o̶ ̶t̶e̶s̶t̶ ̶7̶ ̶n̶g̶à̶y̶,̶ ̶m̶a̶i̶n̶ ̶v̶ừ̶a̶ ̶h̶ế̶t̶ ̶b̶h̶ ̶t̶h̶á̶n̶g̶ ̶9̶ ̶c̶ó̶ ̶F̶E̶ ̶.̶ ̶M̶ì̶n̶h̶ ̶ở̶ ̶L̶o̶n̶g̶ ̶B̶i̶ê̶n̶ ̶,̶ ̶H̶à̶ ̶N̶ộ̶i̶ ̶.̶ ̶A̶n̶h̶ ̶e̶m̶ ̶m̶u̶a̶ ̶h̶à̶n̶g̶ ̶v̶u̶i̶ ̶l̶ò̶n̶g̶ ̶l̶i̶ê̶n̶ ̶h̶ệ̶ ̶:̶ ̶0̶8̶8̶6̶8̶3̶0̶5̶3̶5̶ ̶.̶ ̶C̶ó̶ ̶s̶h̶i̶p̶ ̶C̶O̶D̶ ̶m̶i̶ễ̶n̶ ̶l̶à̶ ̶c̶ọ̶c̶ ̶t̶r̶ư̶ớ̶c̶ ̶2̶ ̶c̶h̶i̶ề̶u̶ ̶p̶h̶í̶ ̶s̶h̶i̶p̶ ̶.̶
̶
̶T̶h̶a̶n̶k̶s̶ ̶a̶n̶h̶ ̶e̶m̶ ̶đ̶ã̶ ̶đ̶ọ̶c̶ ̶h̶ế̶t̶ ̶.̶
 

Attachments

 • 260163515_1248915708941288_3543758039877726002_n.jpg
  260163515_1248915708941288_3543758039877726002_n.jpg
  245.7 KB · Views: 128
 • 260190968_1248915635607962_4606473413207147189_n.jpg
  260190968_1248915635607962_4606473413207147189_n.jpg
  218.4 KB · Views: 102
 • 260191384_1248915655607960_5606239542323797094_n.jpg
  260191384_1248915655607960_5606239542323797094_n.jpg
  203.1 KB · Views: 97
 • 260227756_1248915595607966_2064990697048152117_n.jpg
  260227756_1248915595607966_2064990697048152117_n.jpg
  221.6 KB · Views: 104
 • 260257281_1248915728941286_7210982498874250602_n.jpg
  260257281_1248915728941286_7210982498874250602_n.jpg
  297 KB · Views: 124
 • 260374550_1248915582274634_5966535241589106023_n.jpg
  260374550_1248915582274634_5966535241589106023_n.jpg
  83.5 KB · Views: 134
Last edited:

namnamnam123a

Senior Member
Con này là qtj2 đúng k nhỉ, qtj2 mà đi cùng main này có oke k các bác

Gửi từ Nokia E72 bằng vozFApp
 

namnamnam123a

Senior Member
Mình có test bằng userbenmark rồi đó bác , điểm chuẩn cao ngất ngưởng top thế giới luôn nhé bác .
https://www.userbenchmark.com/UserRun/47018037
:v e thấy test bằng cnay k có nhiều ý nghĩa lắm, bác dùng tài nguyên pc tất nhiên là nó sẽ ra điểm hơn mấy cái test bằng lap, ý e là con này chạy h110 điểm bench bằng trình bench kiểu cinebench ấy, có được 9/10 so với mấy bác chạy z170 ko thôi
 
upp lên cho ai cần..
Nhưng e khuyên bác nên để đúng cái tên của nó là QTJ2, nó có tên mà sao cứ lấy i7 10750h es, làm gì có mã nào là 10750h es.
 

alexandragon

Senior Member
:v e thấy test bằng cnay k có nhiều ý nghĩa lắm, bác dùng tài nguyên pc tất nhiên là nó sẽ ra điểm hơn mấy cái test bằng lap, ý e là con này chạy h110 điểm bench bằng trình bench kiểu cinebench ấy, có được 9/10 so với mấy bác chạy z170 ko thôi
Ui bạn lên được điểm như kia là đã chạy hết hiệu suất cpu rồi . Bạn có thể tham khảo thêm mình có bench bằng z370m pro 4 với b250i điểm cũng ngang ngang vậy đó .
 
Last edited:
Top