TQ combo chip 2300x 3500 và main giá tốt cho anh em

ko1ko1

Junior Member
Giá mùa dịch bác nào cần gì IB nhé
AMD Ryzen 3 2300x và ASUS A320M-K 🎏 2,970,000 🎏 link shopee => https://shorten.asia/KRtevsFC

AMD Ryzen 3 2300x và ASUS A320M-E 🎏 3,070,000 🎏 link shopee => https://shorten.asia/HQaYy8JY

AMD Ryzen 3 2300x và MSI A320 A-PRO MAX 🎏 3,150,000 🎏 link shopee => https://shorten.asia/s4AT1QpC

AMD Ryzen 3 2300x và MSI B450 PRO VDH MAX 🎏 3,390,000 🎏 link shopee => https://shorten.asia/PGwWf9W6

AMD Ryzen 3 2300x và ASUS B450M-A 🎏 3,390,000 🎏

AMD Ryzen 3 2300x và MSI B450 MORTAR 🎏 3,590,000 🎏 link shopee => https://shorten.asia/rhZr877X

AMD Ryzen 5 3500 và ASUS A320m-e 🎏 4,290,000 🎏 link shopee => https://shorten.asia/DpA4qHHu

AMD Ryzen 5 3500 và MSI A320 A PRO MAX 🎏 4,290,000 🎏 link shopee => https://shorten.asia/DEf1fSw7

AMD Ryzen 5 3500 và MSI B450 PRO VDH MAX 🎏 4,590,000 🎏
AMD Ryzen 5 3500 và ASUS B450M A 🎏 4,590,000 🎏 link shopee => https://shorten.asia/YRx9ygGc
 
Top