SG combo h61 i3 4gb

bobo210

Junior Member
đóng luôn. qua tp mới. bên đây vắng hoe
 

Attachments

  • EDDD01BE-FCE1-44DE-AA2C-56A2C17C5D18.jpeg
    EDDD01BE-FCE1-44DE-AA2C-56A2C17C5D18.jpeg
    139.5 KB · Views: 14
  • E44ACCF9-6027-4265-AFB8-8657FC5D2D4F.jpeg
    E44ACCF9-6027-4265-AFB8-8657FC5D2D4F.jpeg
    110.8 KB · Views: 14
Last edited:
Top