HN Combo ryzen

abukenkthn

Senior Member
bay :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
E dọn nhà bán bớt combo
  • ryzen 3500 tem SPC BH ~34th
  • main msi b450m gaming plus BH Mai Hoàng ~21th, main nhỏ mà có võ, có LLC, chung dàn VRM với b450 tomahawk max, hỗ trợ OC ram 4800mhz+
Tổng vệ sinh 3tr9
 

Attachments

  • h.PNG
    h.PNG
    326.1 KB · Views: 174
Last edited:
Top