Comic vOz

vtalinh

d(◕‿◕)b
tayto
editor
Up lại kẻo thất truyền, có nhiều cái xưa lắc lơ từ hồi 2009 tới giờ, dựa trên các câu chuyện có thật hoặc trend thời điểm đó, có cái coi lại giờ không hiểu, mình sẽ up lại dần.

Bạn nào muốn chế cháo thì lấy bộ nhân vật ở đây, dùng thoải mái trong nội bộ vOz, vui lòng không dùng vào mục đích thương mại là ok

2019 thì khởi động lại, 10 năm :LOL:

File png mới vẽ lại thời gian gần đây, bổ sung nhân vật, có màu mè cho đẹp: https://drive.google.com/drive/folders/1BYKAtx2vlCKvKhVbbrJbOoPZ8FaoAcnZ?usp=sharing

File gif cũng mới vẽ lại: https://drive.google.com/drive/folders/109SJZ3Rfo6Isii2eUmG1OotLn_rmRpoT?usp=sharing

2020c915007a-c458-423c-9191-21af1b4b38d6.jpg


2020dc69fd91-58b8-4942-b78a-4e55e3a145a2.jpg


2020f2e5d9a3-8803-41f5-944a-1ea2d44dd317.jpg

 
Last edited:
Up lại kẻo thất truyền, có nhiều cái xưa lắc lơ từ hồi 2009 tới giờ, dựa trên các câu chuyện có thật hoặc trend thời điểm đó, có cái coi lại giờ không hiểu, mình sẽ up lại dần.

Bạn nào muốn chế cháo thì lấy bộ nhân vật ở đây, dùng thoải mái trong nội bộ vOz, vui lòng không dùng vào mục đích thương mại là ok

2019 thì khởi động lại, 10 năm :LOL:

File png mới vẽ lại thời gian gần đây, bổ sung nhân vật, có màu mè cho đẹp: https://drive.google.com/drive/folders/1BYKAtx2vlCKvKhVbbrJbOoPZ8FaoAcnZ?usp=sharing

File gif cũng mới vẽ lại: https://drive.google.com/drive/folders/109SJZ3Rfo6Isii2eUmG1OotLn_rmRpoT?usp=sharing

2020c915007a-c458-423c-9191-21af1b4b38d6.jpg


2020dc69fd91-58b8-4942-b78a-4e55e3a145a2.jpg


2020f2e5d9a3-8803-41f5-944a-1ea2d44dd317.jpg
cô đơn quá anh linh ơi
9NN5SUy.png
 

shj_nhok

Senior Member
Mấy post TLDR như thế này làm tự nhiên nhớ Rết và Kiều :big_smile::big_smile::big_smile:

Hình như qua next Voz không thấy nữa... Thấy thiếu thiếu :doubt::doubt::doubt:
 
Top