SG Còn 1 pé HDD 10TB thanh lý nhanh gọn lẹ.

Còn 1 pé 10TB thanh lý nhanh gọn lẹ.

z2026405754083_2d75514c240c57f90f6db5b1993f554e.jpg
z2028070655611_b1eb1e8f6ee76e9a93ab9111e1bbcac8.jpg


Giá ra đi 5800K/pé (Xin đừng fix dưới mọi hình thức ạ).
 
Top