thắc mắc con Gpon I-241W-S (alcatel Lucent) của viettel có cấu hình NAS được ko các bác nhỉ??

Top