Con vợ lăng loàn lắm mồm

Chuyện ông anh mình, có con vợ chuyên đi đong trai nay vừa ăn cơm với gia đình vừa chat chit thả tim thả thính thằng nào trên công ty bị ông anh mình đấm cho thì nói ổng cục cằn khó tính.:feel_good::feel_good: Nãy nhà cửa ầm ỉ, hàng xóm qua chửi bồi thêm vài câu vào mặt con chị dâu mới hài nữa chứ.
 
Last edited:
Chuyện ông anh mình, có con vợ chuyên đi đong trai nay vừa ăn cơm với gia đình vừa chat chit thả tim thả thính thằng nào trên công ty bị ông anh mình đấm cho thì nói ổng cục cằn khó tính.:feel_good::feel_good: Nãy nhà cửa ầm ỉ, hàng xóm qua chửi bồi thêm vài câu vào mặt bà chị dâu mới hài nữa chứ.

Lấy vợ về làm đĩ :oops:

Gửi từ Realme RMX1971 bằng vozFApp
 
Chuyện ông anh mình, có con vợ chuyên đi đong trai nay vừa ăn cơm với gia đình vừa chat chit thả tim thả thính thằng nào trên công ty bị ông anh mình đấm cho thì nói ổng cục cằn khó tính.:feel_good::feel_good: Nãy nhà cửa ầm ỉ, hàng xóm qua chửi bồi thêm vài câu vào mặt bà chị dâu mới hài nữa chứ.
Chủ tạch tập đoàn to vậy mà vợ cũng đong trai cơ ah fen ?
Ciu ngắn, nhanh out hay cạ liệt rồi
 
Chuyện ông anh mình, có con vợ chuyên đi đong trai nay vừa ăn cơm với gia đình vừa chat chit thả tim thả thính thằng nào trên công ty bị ông anh mình đấm cho thì nói ổng cục cằn khó tính.:feel_good::feel_good: Nãy nhà cửa ầm ỉ, hàng xóm qua chửi bồi thêm vài câu vào mặt bà chị dâu mới hài nữa chứ.
Bỏ đi thôi, dạng này không chấp làm gì
 

Hiếu Thứ 3

Senior Member
Chuyện ông anh mình, có con vợ chuyên đi đong trai nay vừa ăn cơm với gia đình vừa chat chit thả tim thả thính thằng nào trên công ty bị ông anh mình đấm cho thì nói ổng cục cằn khó tính.:feel_good::feel_good: Nãy nhà cửa ầm ỉ, hàng xóm qua chửi bồi thêm vài câu vào mặt con chị dâu mới hài nữa chứ.
tội thanh niên bị vợ đánh sml =(( =((
 
Top