Công an phường có được dừng xe xử phạt lỗi đi ngược chiều không?

Thấy tiêu đề tính vào chửi một câu cho cái thể loại hay xuất hiện trên voz ”em tham gia giao thông sai luật nhưng mấy anh công an có đúng luật hem?”. Nhưng mà đọc #1 thì 👍 cho chủ thớt cái. Bi phạt cứ lấy biên bản, đéo xin xỏ đút lót, có chí khí.:D
 
Top