Công an TP.HCM: 5 năm liền kéo giảm phạm pháp hình sự

Là 1 công dân Tp.HCM yêu nước yêu Tp mình nhưng tôi đ*o thể ngửi nổi bài viết sặc mùi xạo lờ này. Thân.
 
Top