Công bố 17 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2021

Lang Toi

Senior Member
Theo đó, danh sách 17 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2021, bao gồm: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Công ty cổ phần Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Chứng khoán sài Gòn – Hà Nội, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong, Công ty TNHH MTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.
17 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ nêu trên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021./.
https://bnews.vn/cong-bo-17-nha-tao-lap-thi-truong-cong-cu-no-cua-chinh-phu-nam-2021/182959.html
 

DontRapeMePlease

Senior Member
Theo đó, danh sách 17 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2021, bao gồm: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Công ty cổ phần Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Chứng khoán sài Gòn – Hà Nội, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong, Công ty TNHH MTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.
17 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ nêu trên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021./.
https://bnews.vn/cong-bo-17-nha-tao-lap-thi-truong-cong-cu-no-cua-chinh-phu-nam-2021/182959.html
Nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ
Tên khá cồng kềnh
 

accost

Đã tốn tiền
Nghĩa là sao nhỉ? Ae giải thích hộ với.

Sent from Xiaomi Redmi Note 7 using vozFApp
 

me8910.

Senior Member
maet
Nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ
Tên khá cồng kềnh
tên tiếng Anh sẽ gần gũi hơn mà Market Maker đấy :shame: dân Trader thì quen cái tên này lắm :beated:

Ba ngân hàng không còn là nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ​

Bộ Tài chính mới ban hành Quyết định số 2770/QĐ-BTC về việc công bố danh sách nhà tạo lập thị trường (market maker) công cụ nợ của Chính phủ năm 2020.

Theo quyết định này, năm 2020 thị trường trái phiếu Chính phủ có 13 nhà tạo lập, bao gồm ba công ty chứng khoán, 9 ngân hàng thương mại cổ phần và một ngân hàng Nhà nước sở hữu 100% (Agribank).
 

504D43s3

Senior Member
theo mình hiểu thì số ngân hàng này được tham gia đấu thầu trái phiếu chính phủ sau đó bán lại qua thị trường thứ cấp cho nhà đầu tư
 

Nightsticks

Senior Member
Ý là 17 thằng này chi phối chính phủ hả

Gửi từ Space_dark bằng vozFApp
Là market maker, thằng là thằng dealer đứng giữa, mua từ nguồn, sau vừa mua vừa ôm vừa bán. Dân chứng Việt gắn cái ý tiêu cực (thao túng) vào 3 cái chữ "nhà tạo lập" rồi.
 
Top