Công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 49 tại Việt Nam

Nobiship

Senior Member
Lần này Bộ Y tế chắc hết phép rồi nhỉ, thấy 16 ca bình phục lúc giờ vẫn dậm chân tại chỗ :burn_joss_stick:
 
Chữa xong 16 ca lại chủ quan quảng bá Việt Nam là điểm đến an toàn không dịch bệnh làm khách quốc tế kéo đến mang dịch bệnh đến.
 
Top