Công bố nguyên nhân 600 cột điện bị "hạ gục" trong 30 phút mưa bão

Sao hôm bữa ông nào bảo làm trong nghề nên biết cột rỗng ít thép là 'tính năng'
Nước nào làm trụ điện betong đặc vậy
 
Top