Công bố tỉ lệ ủng hộ ông Joe Biden sau 6 tuần làm tổng thống Mỹ

tranhung_hn4

Đã tốn tiền
Phen có nghĩ rằng 45% không đồng ý kia cũng toàn là Dân chủ không?

Ngay trong bài báo có nói mà fen:
Mặc dù tỉ lệ ủng hộ ông Biden giảm nhẹ với cách ông xử lý trong lĩnh vực kinh tế, tổng thống Mỹ vẫn có tỉ lệ ủng hộ của đa số người được hỏi. Có 55% người Mỹ trưởng thành được hỏi, bao gồm 88% đảng viên Dân chủ và 17% đảng viên Cộng hòa, ủng hộ chính sách tài khóa của ông Biden.

Trong đảng DC vẫn có 12 % phản đối nằm trong 45% kia , và 83% CH.

Thực ra câu này của lều báo có thể hiểu theo 2 nghĩa: nghĩa đầu tiên là trong 55% ủng hộ thì có 88% người theo DC và 17% người theo CH. Tuy nhiên cách hiểu này sai vì 88+17=105%.

Cách hiểu thứ 2 là : 88% người theo đảng DC trong khảo sát ủng hộ và 17% người theo đảng CH ủng hộ. Và 88% người đảng DC cùng 17%
người đảng CH hợp lại tạo thành 55% tổng số người được khảo sát.
Và tôi tính theo cách thứ 2 này :doubt:
 

duy1124

Đã tốn tiền
Ngay trong bài báo có nói mà fen:


Trong đảng DC vẫn có 12 % phản đối nằm trong 45% kia , và 83% CH.

Thực ra câu này của lều báo có thể hiểu theo 2 nghĩa: nghĩa đầu tiên là trong 55% ủng hộ thì có 88% người theo DC và 17% người theo CH. Tuy nhiên cách hiểu này sai vì 88+17=105%.

Cách hiểu thứ 2 là : 88% người theo đảng DC trong khảo sát ủng hộ và 17% người theo đảng CH ủng hộ. Và 88% người đảng DC cùng 17%
người đảng CH hợp lại tạo thành 55% tổng số người được khảo sát.
Và tôi tính theo cách thứ 2 này :doubt:Thật ra phen cũng không hẳn sai trong cách tính, nhưng là đặt điều kiện thiếu.


////

Bọn báo chí xạo l. Đọc nát cái report cũng đ thấy mấy cái dữ kiện "có xx% đồng ý với vấn đề A, bao gồm xx% DC và xx% CH" đâu cả

Sent from Samsung SM-N950F using vozFApp
 

magicZ

Senior Member
quá đỉnh luôn, tổng thống đầu tiên bị chính nơi mình đứng đầu khóa mõm
 
Top