Cộng hòa tự trị có giống khu tự trị không các thím?

L-QT

Senior Member
Như tít. Mình thấy Wiki để chung là Lãnh thổ tự trị. Vậy có phải chỉ khác nhau cách gọi mỗi nước không???
 

okaybn

Senior Member
Như tít. Mình thấy Wiki để chung là Lãnh thổ tự trị. Vậy có phải chỉ khác nhau cách gọi mỗi nước không???
Khu tự trị họ cũng có chính quyền và chế độ để định hướng. Còn tuỳ nước, mà tự trị cũng có giới hạn nhất định do nước mẹ kiềm chế là đương nhiên rồi.
 

L-QT

Senior Member
Khu tự trị họ cũng có chính quyền và chế độ để định hướng. Còn tuỳ nước, mà tự trị cũng có giới hạn nhất định do nước mẹ kiềm chế là đương nhiên rồi.
vậy các nước cộng hòa tự trị mức độ cao có thể tách ra không nhỉ. Mình đọc kĩ lại thấy hành chính chính trị 1 thể chế cộng hòa đầy đủ hơn
 

okaybn

Senior Member
vậy các nước cộng hòa tự trị mức độ cao có thể tách ra không nhỉ. Mình đọc kĩ lại thấy hành chính chính trị 1 thể chế cộng hòa đầy đủ hơn
Về lý thuyết là có thể trưng cầu để tách ra, nhưng thực tế có nhiều rào cản để vượt qua lắm (đồng thuận từ dân (ko phải trên 50% là đật, có khi phải trên 70% mới được xét theo luật của chính họ) sau đó được đồng thuận từ quốc hội, lưỡng viện của nước mẹ..., kinh tế có đứng nổi khi tách ra, sự phụ thuộc vào quân đội nước mẹ, và nhất là có ràng buộc với quân đội/ quốc hội/ lưỡng viện/ pháp lý/ hiến pháp của nước mẹ..... Léng phéng quân đội nước mẹ nó vào nó dẹp một phát (theo luật/hiến pháp quốc gia mẹ) và.... mất luôn quyền tự trị...)
 
Last edited:
Top