thắc mắc Công ty các bác viết tài liệu như nào giúp người mới dễ dàng tiếp cận?

and 32767 others

Senior Member
Docs hay outdated lắm nên người ta lười cập nhật. Thường chỉ có mấy công ty public API docs ra ngoài là ngon nghẻ, tất nhiên là business của nó phải làm docs ngon cho người ta integrate thì mới invest tiền vào đó chứ công ty bình thường thì không bao giờ có cái docs đoàng hoàng.
 

taismile

Senior Member
vác mõm đi mà hỏi thôi, còn lại chịu, nếu b đọc docs do chính tôi viết ra thì mới hiểu được
 
Top