Coteccons: Cổ đông lớn Kusto muốn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu HĐQT mới và kiểm toán đặc biệt làm rõ các vấn đề xung đột lợi ích

langyeu

Junior Member
Coteccons: Cổ đông lớn Kusto muốn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu HĐQT mới và kiểm toán đặc biệt làm rõ các vấn đề xung đột lợi ích

Động thái này được thực hiện sau nhiều năm nỗ lực không thành công của Kusto trong việc đối thoại với HĐQT hiện tại của Coteccons để giải quyết các vấn đề một cách nội bộ, phía Kusto nhấn mạnh.


CTD: Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
Giá hiện tại
71.9

Thay đổi
-5.4 (-7.0%)
Cập nhật lúc 11:00 Thứ 3, 02/06/2020
chartsymbol.ashx

Xem hồ sơ doanh nghiệp
TIN MỚI
Ngày 2/6, Công ty Kustocem Pte. Ltd. ("Kusto") - cổ đông nước ngoài đang nắm giữ 17,55% cổ phần của Coteccons - đã ra thông báo bắt đầu việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường ("ĐHĐCĐBT") để cổ đông Coteccons có thể biểu quyết về việc thay đổi Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") hiện tại, bầu ra HĐQT mới và thực hiện kiểm toán đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh của Coteccons liên quan tới các vấn đề về xung đột lợi ích, các giao dịch với các bên liên quan, đặc biệt là các giao dịch giữa Coteccons và các công ty còn lại trong cái gọi là "Coteccons Group" từ thời điểm năm 2017.
Kusto Group, công ty mẹ của Kusto, là một tổ chức đầu tư dài hạn tại thị trường Việt Nam trong hơn 10 năm qua với nhiều khoản đầu tư lên tới trên 100 triệu USD. Đại diện Kusto cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng cùng môi trường đầu tư lành mạnh của Việt Nam. Đối với Coteccons, chúng tôi đã đầu tư và hỗ trợ cho sự phát triển của công ty trong suốt 8 năm qua. Tuy nhiên, các hành vi quản trị, quản lý và điều hành liên quan tới xung đột lợi ích của đội ngũ lãnh đạo Coteccons giữa các công ty trong "Coteccons Group" đã gây thiệt hại cho khoản đầu tư của chúng tôi khi giá cổ phiếu giảm đáng kể và quyền cổ đông của chúng tôi bị vi phạm nghiêm trọng".
Kusto cho biết: Căn cứ vào Điều 114.3 của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và Điều 11.3 của Điều lệ Coteccons, Kusto đã gửi yêu cầu bằng văn bản đề ngày 23 tháng 4 năm 2020 tới HĐQT và Ban kiểm soát của Coteccons ("BKS") vào ngày 24 tháng 4 năm 2020 để yêu cầu tổ chức một cuộc họp ĐHĐCĐBT để các cổ đông của Coteccons có thể đưa ra quyết định cho các vấn đề được nêu trên. HĐQT đã không tổ chức ĐHĐCĐBT theo yêu cầu của cổ đông trong thời hạn quy định. Mặc dù BKS đã xác nhận HĐQT đã không tổ chức ĐHĐCĐBT theo yêu cầu của cổ đông trong thời hạn quy định và đồng thời cũng xác nhận nghĩa vụ của BKS trong việc tổ chức ĐHĐCĐBT theo yêu cầu của cổ đông, BKS đã quyết định không tự tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐBT do không nhận được sự hợp tác, thậm chí là còn bị HĐQT và Ban Giám đốc ("BGĐ") cản trở.
Vì vậy, Kusto cho rằng cổ đông này có toàn quyền hợp pháp để thay mặt Coteccons triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐBT theo quy định tại Điều 136.5 và 136.6 của Luật Doanh nghiệp và Điều 13.4 của Điều lệ Coteccons. Vì lý do đó, vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, Kusto đã gửi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam yêu cầu cung cấp danh sách cổ đông của Coteccons tại ngày 22 tháng 6 năm 2020 để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐBT như đã yêu cầu. Kusto cũng công bố các thông tin liên quan tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Động thái này được thực hiện sau nhiều năm nỗ lực không thành công của Kusto trong việc đối thoại với HĐQT hiện tại của Coteccons để giải quyết các vấn đề một cách nội bộ. Trong những năm qua, Kusto đã nhiều lần đặt ra câu hỏi cho HĐQT và Ban Giám Đốc ("BGĐ") về các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến xung đột lợi ích, giao dịch với các bên liên quan, việc sử dụng tài nguyên và uy tín của Coteccons cho lợi ích của các công ty khác trong cái gọi lại "Coteccons Group" mà các thành viên có liên quan của HĐQT và BGĐ có các lợi ích liên quan, và yêu cầu HĐQT và BGĐ tôn trọng nghĩa vụ của người nhận ủy thác đối với Coteccons và cổ đông.
Tuy nhiên, đã không có câu trả lời thỏa đáng nào được đưa ra bởi HĐQT và BGĐ và tất cả các nỗ lực hợp pháp của Ban Kiểm Toán để thực hiện việc kiểm toán độc lập trên các hoạt động kinh doanh của Coteccons đã không nhận được bất kỳ sự hợp tác nào từ HĐQT và Ban Điều Hành.
Lấy một ví dụ điển hình, một số thành viên của HĐQT và BGĐ hiện đồng thời nắm giữ các chức vụ quản lý quan trọng tương tự tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons ("Ricons"), bao gồm cả vị trí chủ tịch và đại diện theo pháp luật. Chính họ và/hoặc những người liên quan có sở hữu số cổ phần đáng kể trong Ricons trong khi đồng thời là những người có quyền quyết định các hoạt động hàng ngày tại Coteccons.
Coteccons: Cổ đông lớn Kusto muốn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu HĐQT mới và kiểm toán đặc biệt làm rõ các vấn đề xung đột lợi ích - Ảnh 1.
Kusto cho rằng Ricons, ngoài việc là nhà thầu phụ của Coteccons, cũng là đối thủ cạnh tranh của Coteccons. Ricons cung cấp dịch vụ tổng thầu, thiết kế, thi công, đây cũng là những hoạt động kinh doanh chính của Coteccons, và cạnh tranh trong cùng phân khúc thị trường. Lợi nhuận ròng sau thuế của Ricons năm 2015 mới chỉ bằng 11% lợi nhuận ròng sau thuế của Coteccons và đã tăng lên thành 51% trong năm 2019.

Điều này đặt ra câu hỏi về xung đột lợi ích của một số lãnh đạo cấp cao nhất của Coteccons trong các vấn đề sau:
Thứ nhất, các lãnh đạo cấp cao của Coteccons quyết định chọn công ty nào đấu thầu cho dự án nào khi họ đồng thời quản lý cả hai công ty cạnh tranh trực tiếp với nhau?
Thứ hai, các lãnh đạo cấp cao của Coteccons và Ricons quyết định phân bổ lợi nhuận cho từng bên như thế nào trong các hợp đồng giữa hai bên?

Nếu lãnh đạo cấp cao của Coteccons hành động vì lợi ích tốt nhất của Coteccons, thì họ đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đối với cổ đông của Ricons, và ngược lại.
Do các lý do nêu trên, Kusto không thể tiếp tục đặt niềm tin vào HĐQT và BGĐ hiện tại, đặc biệt là các thành viên điều hành chủ chốt bao gồm ông Nguyễn Bá Dương (Chủ tịch và đại diện pháp luật của Coteccons), ông Nguyễn Sỹ Công (thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Coteccons), và ông Trần Quang Quân (Phó Tổng Giám đốc). Chúng tôi yêu cầu họ ngay lập tức từ chức khỏi tất cả các vị trí trong Coteccons.
Đây không phải là sự mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông mà là mâu thuẫn giữa tất cả các cổ đông của Coteccons và đội ngũ quản lý cấp cao hiện tại của Coteccons, những người không hành động vì lợi ích cao nhất của Coteccons. Việc tiếp tục trao quyền quản lý cho đội ngũ quản lý cao cấp hiện tại của Coteccons là một rủi ro sống còn cho Coteccons và có thể phá hủy tất cả giá trị cổ đông của Coteccons.
Kusto đang thực hiện quyền của mình theo đúng Điều lệ của Coteccons và pháp luật Việt Nam để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông trong và ngoài nước tại Coteccons. Kusto rất mong nhận được sự ủng hộ tích cực từ các cổ đông khác của Coteccons để đảm bảo đội ngũ quản lý tiếp theo của Coteccons sẽ hành động vì lợi ích cao nhất của Coteccons. Là một trong những cổ đông lớn và dài hạn của Coteccons, Kusto cam kết hỗ trợ Coteccons hoàn thành tất cả các cam kết đối với khách hàng và tạo môi trường cho sự phát triển bền vững lâu dài cho Coteccons và tất cả nhân viên của công ty. Kusto xin khẩn thiết đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có những động thái cần thiết để bảo vệ quyền cổ đông cũng như môi trường đầu tư tại Việt Nam.
Coteccons: Cổ đông lớn Kusto muốn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu HĐQT mới và kiểm toán đặc biệt làm rõ các vấn đề xung đột lợi ích - Ảnh 2.
Hồi phục mạnh trong thời gian vừa qua, thị giá Coteccons vẫn chỉ bằng 1/3 so với 3 năm trước khi lợi nhuận đạt đỉnh
 

sakori

Member
Lão Dương chơi mất dạy với cổ đông. Lập ra các công ty con của riêng mình và tay chân. Đem các công ty đó đi cạnh tranh, hớt thầu của Coteccons. Thầu nào Coteccons thua thì không nói làm gì. Thầu nào thắng thì đem chuyển cho các công ty này làm thầu phụ. Kiểu như cổ đông Coteccons nuôi gián điệp trong nhà, nuôi giun trong bụng. Cứ thế bị nó hút máu, thông thầu. Bố ai chịu được.
 
Last edited:

Nhaemcotivi

Đã tốn tiền
Lão Dương chơi mất dạy với cổ đông. Lập ra các công ty con của riêng mình và tay chân. Đem các công ty đó đi cạnh tranh, hớt thầu của Coteccons. Thầu nào Coteccons thua thì không nói làm gì. Thầu nào thắng thì đem chuyển cho các công ty này làm thầu phụ. Kiểu như cổ đông Coteccons nuôi gián điệp trong nhà. Bố ai chịu được.
Vleu chơi thế húp cả cặn
 
Lão Dương chơi mất dạy với cổ đông. Lập ra các công ty con của riêng mình và tay chân. Đem các công ty đó đi cạnh tranh, hớt thầu của Coteccons. Thầu nào Coteccons thua thì không nói làm gì. Thầu nào thắng thì đem chuyển cho các công ty này làm thầu phụ. Kiểu như cổ đông Coteccons nuôi gián điệp trong nhà. Bố ai chịu được.
Đúng dân vn, khôn lỏi thì top server
 

comeonnow

Đã tốn tiền
Lão BD này ăn dơ chết mẹ, ngoại trừ mấy cti unicons hay ricons, hắn còn lập ra mấy nhà máy sx vlxd, rồi bắt đám chỉ huy trưởng trong cti lấy hàng đem lắp vào ctr. :unsure:
Hệ sinh thái cộng sinh thôi mà, như FLC còn lập công ty GAB chuyên sản xuất gạch cơ mà
 

foureyes8x

Đã tốn tiền
Lão BD này ăn dơ chết mẹ, ngoại trừ mấy cti unicons hay ricons, hắn còn lập ra mấy nhà máy sx vlxd, rồi bắt đám chỉ huy trưởng trong cti lấy hàng đem lắp vào ctr. :unsure:
Cht làm gì có quyền mà lấy hàng đem vô lắp,
 

xanhleluon

Senior Member
Thường mấy công ty lớn có code of conduct để tránh những xung đột lợi ích.

Nêú có bằng chứng thì bám vào đó xử hết đám điều hành thôi.
 

174cm

Đã tốn tiền
Nghe tiếng công ty này bị mấy thằng Việt nó chơi đểu cổ đông nên cổ đông đạp giá cổ phiếu xuống sấp mặt để khô máu với chúng nó
gvTwnV8.gif
 

goldenfluss

Senior Member
1 hình thức rút ruột công ty. Thằng Kusto nó quá rành. Mấy năm trước nó cũng bị thế và xử xong 1 công ty có trụ sở ở THĐ.
 

sakori

Member
Kussto nó đầu tư nhiều ở VN mà. Lạ gì.
Nó vào Coteccons từ gần 10 năm trước. Lúc đó còn lơ ngơ và thần tượng lão Dương ghê lắm. Tới lúc lão ép tụi nó phải mua lại các công ty sân sau này với giá cao chót vót để lão ngừng việc chân trong chân ngoài thì coi như giọt nước tràn ly.
 

nbtakhht

Đã tốn tiền
Thằng cha BD này mất dạy, có thằng con tên Quan hay Quân gì mất dạy cũng ko kém. Mà nhìn cái cách làm việc của tụi này thì ai cũng hiểu, từ lính đến nhân viên bố đời thiên hạ, nói chuyện thì xóc óc, coi thầu phụ như cỏ rác :)
 

EddyWata2008

Đã tốn tiền
Nó vào Coteccons từ gần 10 năm trước. Lúc đó còn lơ ngơ và thần tượng lão Dương ghê lắm. Tới lúc lão ép tụi nó phải mua lại các công ty sân sau này với giá cao chót vót để lão ngừng việc chân trong chân ngoài thì coi như giọt nước tràn ly.
năm ngoái ép kusto mua cp của ricons nhưng nó khôn rồi có mua đâu.Giờ thì nhân lực chủ chốt của cotecs qua hết new cmnr :D
 
Top