[Covid-19 in Vietnam] Cập nhật thông tin - chia sẻ tình hình | Tất cả post vào đây - Cấm lập thread ngoài > auto xóa!

Status
Not open for further replies.

NB_70

Member
Hôm trước mình comment ở rum cũ là 2 vị trí này có thể hoán đổi cho nhau, ngay cả khi Đặng Như Quỳnh chưa post lên FB, thì các thím nói mình này nọ, đến hôm nay thì đúng như dự tính.

Cho nên tất cả đều dồn lên e N17 để chửi, cho dù nó có sai thì trên chuyến bay này, cũng còn các nguồn lây khác, nếu che dấu số BN khác thì tìm ra để ngăn chặn, còn khó gấp vạn lần số 17.
 
Hôm trước mình comment ở rum cũ là 2 vị trí này có thể hoán đổi cho nhau, ngay cả khi Đặng Như Quỳnh chưa post lên FB, thì các thím nói mình này nọ, đến hôm nay thì đúng như dự tính.

Cho nên tất cả đều dồn lên e N17 để chửi, cho dù nó có sai thì trên chuyến bay này, cũng còn các nguồn lây khác, nếu che dấu số BN khác thì tìm ra để ngăn chặn, còn khó gấp vạn lần số 17.
Thớt cũ đang lội page thì mất nên chưa nắm được đoạn đổi ghế này. Sao vậy bác?
 

Htc_vivid

Member
Camera an ninh làm éo gì quay được đâu mà mở, mà người ta đổi ghế thì có vấn đề gì mà phải lăn tăn :surrender:
tôi nghĩ viruses này lây qua đường nước bọt khi nói, ho, hắt hơi chứ k lây qua không khí. Việc con Nhung này đổi chỗ (sau đó có bắt chuyện với người ngồi cạnh k) rất quan trọng trong việc xét khả năng bị nhiễm của người đó cũng như gia đình họ.
 
Status
Not open for further replies.
Top