Cowboy game huyền thoại bị lỗi cay vl , giết sạch lính lác hết rồi vẫn ko cho qua map mới

mrtvpp

Junior Member
Game Desperados phần 1 : nhiệm vụ Ambush at snake pass ( bảo vệ thằng tướng qua 2 vách đá )
Éo hiểu sao giết sách lính lác , nhân vật đc bảo vệ vẫn còn sống mà nó ko cho qua map đm game lol lỗi vl

Tốn công ngồi cả tiếng chơi map này
xg7tuvA.jpg
 
Last edited:

duy1124

Đã tốn tiền
Đọc dòng 2 kìa. Cho nổ đá để đi về phía Bắc

Sent from Samsung SM-N950F using vozFApp
 
Top