SG Cpu - Main - DDR - Psu - Vga -Monitor -Case -Speak -SSD -Hdd -Tản -WiFi -Mouse + Key + linh tinh...

kynguyennoah

Junior Member
Xin hình 2 cái này nhìn xem đẹp hok:D

Dây nối dài 24pin ,1 cpu 8pin , 2x VGA 6pin (đen đỏ)--giá: 350k
• Dây nối dài 24pin ,VGA 8pin + 6pin ( Black + White ) ---giá: 300k
 
Top