SG Cpu -Main - Ddr4 - Psu - Vga- Case - Speak -Ssd -Hdd -Tản Cpu-Mouse - key + linh tinh.....bình Dân và cao cấp, updat liên tục

Top