SG Cpu -Main - Ddr4 - Psu - Vga- Case - Speak -Ssd -Hdd -Tản - WiFi -Mouse + Key + BĐS + linh tinh.....bình Dân và cao cấp, updat liên tục

Top