crocodile death roll

kuvu

Senior Member
Thiếu gì công việc, sao cứ phải làm những việc mạo hiểm thế làm gì
 

khangelnio

Senior Member
KAUdgHo.png
KAUdgHo.png
KAUdgHo.png
KAUdgHo.png
g8XXj8u.gif
g8XXj8u.gif
g8XXj8u.gif
g8XXj8u.gif
g8XXj8u.gif
g8XXj8u.gif
 
Bị tay đỡ hơn có ông kia cũng y vầy, nhưng đút đầu vào, nó ngoạm cái đầu lắc qua lắc lại, cảm giác gãy mẹ cổ, nhưng con cá nó lắc vài cái là bỏ ra rồi. Nhưng chấn thương nặng hơn là cawn vào tay.
 
Top