Cứ cái đà này thì go viet với be cướp hết gái của grab mất

maybexD

Senior Member
Không chạy grab nữa, chuyển sang go việt
zFNuZTA.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top