Cú đêm cú ngày điểm danh

Làm gì cubgx phải cần đầu óc thôi em. Nghe @Runiii đồn nhà em giàu có tiếng miền Tây mà. Tuổi còn trẻ, nếu chưa quá áp lực về việc kiếm tiền thì hãy tranh thủ mà học hỏi đi em.
nick Runiii là của em trên điện thoại mà
nhà em làm gì giàu có tiếng
giờ em k biết nên học gì nữa đây, k lẻ lại học tiếp nâng cao nghiệp vụ hiện tại
 
Top