Cửa khẩu Lào Cai đóng rồi ! buồn quá muốn về SG qá

moonalone

Junior Member
huhuuh cái cửa khẩu là kế sinh tồn duy nhất mà nó đóng rồi còn gì ý nghĩa Lào Cai nữa , chẳng sang bên TQ dc , mà bên TQ nó có nhiều món ăn ngon với đồ chơi mình thích, với lại hiện đại nữa :too_sad:
 
huhuuh cái cửa khẩu là kế sinh tồn duy nhất mà nó đóng rồi còn gì ý nghĩa Lào Cai nữa , chẳng sang bên TQ dc , mà bên TQ nó có nhiều món ăn ngon với đồ chơi mình thích, với lại hiện đại nữa :too_sad:
Thôi SG đang yên, đừng về
 

money is all ver24

Senior Member
huhuuh cái cửa khẩu là kế sinh tồn duy nhất mà nó đóng rồi còn gì ý nghĩa Lào Cai nữa , chẳng sang bên TQ dc , mà bên TQ nó có nhiều món ăn ngon với đồ chơi mình thích, với lại hiện đại nữa :too_sad:
Tạm đóng hay sao bác :surrender:
 

anan

Đã tốn tiền
huhuuh cái cửa khẩu là kế sinh tồn duy nhất mà nó đóng rồi còn gì ý nghĩa Lào Cai nữa , chẳng sang bên TQ dc , mà bên TQ nó có nhiều món ăn ngon với đồ chơi mình thích, với lại hiện đại nữa :too_sad:
Ai cho qua từ tháng 2?
 
Top