Cuộc sống mệt mỏi quá

Nói trống không vậy thì biết mệt mỏi vì cái gì?! Sống = auto mệt mà toàn bắt đoán mò cũng thấy mệt r :D
 
Lạc quan lên đi thớt ơi, cuộc sống thì ai chả có áp lực. Học cách chấp nhận và vui vẻ bước qua thôi nè
 
Top