SG Cuối năm cần thanh lý thùng máy WS Xeon E5 2689 v1 _8 Cores 16 luồng/ Socket 2011v1 + 64GB DDR3 Reg ECC .

Top