Cựu Bộ trưởng Quốc phòng quay lưng với ông Trump

Satoshi_Nakamoto

Senior Member
Tóm lại:

Đề cử thẩm phán, đi kiện thì toàn bị bác.

Nhân viên dưới quyền thì toàn đâm sau lưng.

Gọi điện thoại thì toàn bị bên kia ghi âm lại rồi tuồn ra cho báo chí.
 
Top