Cựu ngoại trưởng Philippines đòi tịch thu tài sản Trung Quốc vì tàn phá Biển Đông

spckm08

Member
Mọi Phil, mọi khựa đấm nhau chết hết đi cho đỡ rác cái biển Đông thần thánh của Đông Lào bọn tao.
 
Top