Đã công bố phổ điểm đại học năm nay

nhatlathangngu123

Junior Member
Đã có công bố phổ điểm đại học năm nay. Xin ý kiến khách quan của các bác, học sinh của em đi thi có 3 bạn 10 toán mà lo không đỗ y đa khoa Hà Nội
1. Toán
toan 2020.jpg

- So sánh với năm 2019
toan 2019.jpg

- Năm nay có 273 điểm 10, 2019 có 12 điểm 10 (Không ngoài dự đoán mưa điểm 10)
2. Vật Lý
ly 2020.jpg

- So với năm 2019
ly 2019.png

3. Hóa học
hoa 2020.jpg

- So với năm 2019
hoa 2019.jpg

4. Sinh học
sinh 2020.jpg

- So với năm 2019
sinh 2019.jpg
 

Baeboo

Senior Member
Đã có công bố phổ điểm đại học năm nay. Xin ý kiến khách quan của các bác, học sinh của em đi thi có 3 bạn 10 toán mà lo không đỗ y đa khoa Hà Nội
1. Toán
View attachment 169008
- So sánh với năm 2019
View attachment 169014
- Năm nay có 273 điểm 10, 2019 có 12 điểm 10 (Không ngoài dự đoán mưa điểm 10)
2. Vật Lý
View attachment 169018
- So với năm 2019
View attachment 169021
3. Hóa học
View attachment 169034
- So với năm 2019
View attachment 169036
4. Sinh học
View attachment 169038
- So với năm 2019
View attachment 169039
Điểm cao thế này chắc lại tranh nhau sứt đầu mẻ trán rồi


Sent using vozFApp
 

nhatlathangngu123

Junior Member
Số điểm 10:
Hóa: 399
Toán: 273
Tiếng Anh: 225
Sinh: 121
Lí: 10
Văn: 2
Sử: 371
Địa: 248
GDCD: 4163

Dự đoán: điểm chuẩn tăng, thậm chí nhiều ngành tăng mạnh (so với 2019)
Khối B tăng nhiều hơn khối A !

Nguồn
 
Top