Đà Nẵng yêu cầu xử lý các trường hợp đầu cơ đất công nghiệp

Linh Linh <3

Senior Member
Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng được giao rà soát việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đầu cơ đất công nghiệp.
UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn giao Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu công nghệ cao (KCNC), các khu công nghiệp (KCN) và các đơn vị liên quan nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KCN.
Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý KCNC và các KCN thực hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trong các KCN, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư.
Đồng thời, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc và xử lý dứt điểm các trường hợp thuộc diện phải chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật.
Sở TN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban quản lý KCNC và các KCN rà soát việc sử dụng đất đảm bảo phù hợp mục đích sử dụng đất; không tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất của khu công nghiệp sang mục đích sử dụng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật.
ĐỌc tiếp: https://vietnamnet.vn/da-nang-yeu-cau-xu-ly-cac-truong-hop-dau-co-dat-cong-nghiep-2042348.html
 
Top