Đa vũ trụ!

Nick.Thu.4

Member
Ai đọc dragon ball supper sẽ thấy rõ, có lẽ tác giả lấy giải thuyết đa vũ trụ của các nhà khoa học nghiên cứu để đưa vào truyện. thấy nó có tính khả thi rất cao :D:D
ý tưởng như card, thuyết đa vũ trụ thì xem DC vs marvel chứ bi rồng như đít
 
Top