Đặc khu trưởng Hong Kong: 'Tôi có tiền mặt chất đống ở nhà'

Top